دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 2 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

استعداد های درخشان دبستان ابوالفضل

برگزیدگان برتر مسابقات علمی در استان

محمد جواد احمدپور کیارش خالقی آرش سلطانی علی رضوی

تیزهوشان

علی رضوی محسن کریمی امیر حسین ابراهیمی آرش سلطانی کسری زرگرباشی