دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 2 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

برنامه ها و وظایف انجمن اولیا و مربیان

 

جلسات انجمن هر 15 روز یک بار پنج شنبه ها در دفتر مدرسه برگزار می شود.

 

که در رابطه با مسائل آموزشی پرورشی بحث و تبادل نظر می شود و راهکارهای اولیاء محترم مورد بحث و در مسیر آموزشی برنامه ریزی و مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مصوبه های انجمن در جلسات عبارتند از:

 

1- تصویب کلاسهای پنج شنبه و فوق برنامه

 

2- بردن دانش آموزان به مراکز علمی تفریحی

 

3- تشکیل جلسات هر پایه با حضور معلم مربوطه

 

4- برگزاری جلسات آموزش خانواده با حضور آقای دکتر ریسمانچیان برای اولیاء هر پایه و آقای دکتر عابدی با حضور کلیه دانش اولیاء

 

5- اطلاع رسانی آموزشی- تربیتی- پرورشی از طریق سایت مدرسه

 

6- برگزاری شورای معلمان و شورای مدرسه با حضور یک نفر از اعضای انجمن

 

و دیگر مصوبات که در آینده به استحضار اولیاء محترم خواهد رسید...