دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 2 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه

اعضای انجمن اولیا و مربیان دبستان :

 

اقایان:

مهندس یزدانی : رئیس

مهندس شهبازی :نائب رئیس

مهندس غفاری :منشی و رابط

مهندس یزدانی: عضو

مهندس آذربانی:عضو

مهندس ترابی:عضو

دکتر رادی:عضو