دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 2 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

کادر آموزشی

معلم های مهربان مدرسه

 

سابقه تدریس در پایه های

تاریخ بازنشستگی

تاریخ استخدام

سابقه خدمت

نام معلم

اول (25سال)

چهارم و پنجم (8 سال)

دو پایه (4 سال)

 

1387

1356

37

زهره اخوان

اول (30سال)

دوم (7 سال)

سوم (2 سال)

چهارم (2 سال)

 

1386

1358

37

نیمتاج نجفی

دوم (17 سال)

سوم (2 سال)

چهارم (2 سال)

پنجم (16 سال)

 

1386

1357

38

حمیده خضری نژاد

 

اول (28سال)

دوم (12 سال)

دو پایه (10 سال)

 

1391

1360

35

زهره شاهرخی

 

آمادگی (3 سال)

اول (1سال)

دوم (1 سال)

سوم (35 سال)

 

1383

1354

40

فروغ قاسمی

 

اول (3سال)

دوم (1 سال)

سوم (38 سال)

پنجم (1 سال)

 

1380

1350

43

بهجت شیرانی

 

دوم (3 سال)

سوم (5 سال)

چهارم (22 سال)

 

1387

1358

34

مهوش ملک احمدی

 

اول (5سال)

دوم (4 سال)

سوم (1 سال)

چهارم (17 سال)

 

1388

1359

34

اعظم شیخ الاسلام

 

پنجم ( 33 سال)

 

1388

1360

33

ایران السادات نیسان

 

چهارم (5 سال)

پنجم (20 سال)

 

1387

1358

37

بتول السادات خلیفه سلطانی

 

پنجم (27سال)

ششم (3 سال)

 

1387

1360

34

فرشته معتمدی

 

پنجم(31 سال)

ششم(3 سال)

 

1390

1360

34

محمد صفری

 

 

1387

1358

38

علی عمرانی

 

 

1386

1358

38

محمد امین الساداتی

 

 

1385

1358

38

نصراله... سلمانپور

 

 

مشغول به کار

 

1368

 

ماریا منوچهری

 

14 سال مربی پرورشی در مدارس غیر دولتی

 

 

 

 

ندا ولی پور

 

11 سال سابقه مربی هنر در مدارس غیر دولتی و آموزشگاه های آزاد

 

 

 

 

فاطمه تقی زاده

 

14 سال مربی علوم و آزمایشگاه در مدارس غیر دولتی

 

 

 

 

زهرا ماه کلانی

 

9 سال حسابداری مدارس غیر دولتی

 

 

 

 

عباس حیدری

 

نریمان شکیبا

سابقه خدمت:33

تاریخ استخدام:1360

تاریخ بازنشستگی:1389

گذراندن دوره های:

بیماریهای عفونی- واکنیسانیون – بهداشت و خانواده – روانشناسی و مشاوره – بهداشت محیط – کمکهای اولیه و اورژانس – معاینات دوره ای دانش آموزان – چشم پزشکی – بهداشت دهان و دندان- دوره های معاینات تناسب اندام در دانش آموزان...