دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 2 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

افتخارات و دستاوردهای مدرسه

 

کسب رتبه های برتر علمی در ناحیه و استان