دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 2 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

کادر اداری

سمت های اداری مدرسه

 

معاون آموزشی

محمد امینی السادات

معاون پرورشی

ندا ولی پور

معاون فناوری اطلاعات

وحید عمرانی

معاون انضباطی

نصر اله سلمانپور

ماریا منوچهری

فاطمه محمدی زاده

مربی بهداشت

نریمان شکیبا

حسابدار

آقای حیدری

خدمتکار

احمدرضا فراست