دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 2 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

قوانین برای کودکان

درست است که برای تربیت کودک باید قانونمند عمل کرد، اما یک کودک ۳ ساله نمیتواند دهها قانون را همزمان رعایت کند!

باید قوانین شما برای کودک، «اندک» و «شفاف» باشد.

هر وقت یک قانون تبدیل به عادت شد، قانون جدیدی وضع کنید.

اما هر روز کودک را با قوانین پیچیده بمباران نکنید!

دانلود خبرنامه همکلاسی

 

           
خبرنامه همکلاسی آبان ماه