دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 2 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

کاردستی با مواد بازیافتی

عکس بچه های کلاس پنجم